P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
14.10.2019 - 22:13 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

Obecní úřad > Informace Obecního úřadu

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

KPÚ - Komplexní pozemkové úpravy

Vloženo: 22.07.11 09:21 - Zdeňka Svitáková, Zobrazeno: 31450x

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad pro územní plánování. (§ 2 zákona č. 139/202 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění)

 

 

V rámci KPÚ proběhlo / právě probíhá:

18.4.2011 - Úvodní ústní jednání

do 31.5.2011 - Odevzdání zaměření skutečného stavu

do 30.6.2011 - Odevzdání etapy Rozbory a průzkumy

15. - 18.8.2011 - Zjišťování průběhu hranic vnějšího a vnitřního obvodu KPÚ