Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuality

Vloženo: 2. října 2020 v 0:00

Jednorázový příspěvek na dítě

Jednorázový příspěvek na dítě

Marie Nývltová

Vloženo: 15. srpna 2022 v 8:04

Co musím mít připravené pro vyplnění žádosti o příspěvek?
Na Czech POINT si s sebou vezměte svůj občanský průkaz, rodná čísla dětí i partnera.
Pokud bude někdo žádat za vás, je nutné vyplnit plnou moc (nemusí být úředně ověřena), jejíž vzor najdete na webu MPSV.

Linka bezpečí - obavy z války na Ukrajině

Marie Nývltová

Vloženo: 28. února 2022 v 10:19

Milostivé léto II.

Milostivé léto II.

Marie Nývltová

Vloženo: 21. září 2022 v 7:14

Milostivé léto II
Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou.
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz bezplatná linka: 770 600 800
* VEŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková
organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou
majetkovou účast.
exekuce.justice.cz/milostive-leto

Nařízení hejtmana Středočeského kraje

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 22. července 2015

Zobrazeno: 21626×

Nečekejte, používejte datovku!

Marie Nývltová

Vloženo: 10. listopadu 2022 v 8:32

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.
Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.

Obnova a rozšíření tělocvičny Církvice

Obnova a rozšíření tělocvičny Církvice

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 1. srpna 2011

Zobrazeno: 42033×

V obci Církvice byl realizován projekt „Obnova a rozšíření tělocvičny Církvice“ za finanční podpory ROP NUTS II Střední Čechy, oblast podpory rozvoj venkova.

Oddíly pro děti TJ Církvice sokolovna

Marie Nývltová

Vloženo: 7. září 2022 v 8:58

 

TJ Církvice nabízí pro děti možnost navštěvovat tyto sportovní oddíly:

oddíl míčových her – www.tjcirkvice.cz/treninky, středa, pátek – Mirka Malimánková,

oddíl stolního tenisu – www.tjcirkvice.cz/stolni-tenis, pondělí – Petr Uher,

oddíl rodiče a děti – www.tjcirkvice.cz/rodice-a-deti, čtvrtek – Jitka Kvízová.

Všechny informace naleznete na našich stránkách www.tjcirkvice.cz

Ordinační hodiny MUDr. Veselá

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 23. března 2017

Osvědčení o úspoře emisí

Marie Nývltová

Vloženo: 7. června 2022 v 12:22

Oznámení při stěhování

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 7. října 2014

Zobrazeno: 25090×

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2022

Marie Nývltová

Vloženo: 7. února 2022 v 8:11

Prodejní sklad ZOS Kačina

Marie Nývltová

Vloženo: 8. srpna 2022 v 7:46

Protipovodňová opatření obce Církvice

Protipovodňová opatření obce Církvice

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 11. prosince 2017

"Průzkumný hydrogeologický vrt HVC-4 pro veřejný vodovod obce Církvice"

Marie Nývltová

Vloženo: 24. září 2021 v 0:00

Přístavba a rekonstrukce MŠ Církvice

Přístavba a rekonstrukce MŠ Církvice

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 5. února 2019

Přístup k vlakovým a autobusovým zastávkám na obchvatu

Marie Nývltová

Vloženo: 24. října 2022 v 12:28

Přístup k vlakovým a autobusovým zastávkám

Ptačí chřipka

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 30. listopadu 2016

Zobrazeno: 19721×

Revitalizace zeleně v obci Církvice a Jakub

Revitalizace zeleně v obci Církvice a Jakub

Marie Nývltová

Vloženo: 12. července 2021 v 13:21

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491