Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Hlášení pana starosty Volence

  • Marie Nývltová

Vloženo: 16. března 2022 v 0:00

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás seznámil se situací a postojem naší obce, která se týká ubytování a humanitární pomoci uprchlíkům, maminek s dětmi, z Ukrajiny.

Hned v úvodu vám chci říct, že tak jako vy všichni, tak i já a celý kolektiv úřadu, vpád ruských vojsk na Ukrajinu odsuzujeme a je nám velice líto, že v dnešní době se vůbec něco takového může stát.

Každý den chodí z krajského úřadu, ministerstva vnitra či krizového štábu v Kutné Hoře pokyny všem starostům obcí, jak mají postupovat a jakým způsobem řešit nastalé situace. Není to tak, že si každý starosta, nebo obec jede podle svých představ, ale vše je řízeno centrálně a je to podle mě i ostatních starostů naprosto správný postup. Byli jsme požádáni o humanitární sbírku pro maminky s dětmi z Ukrajiny a také jsme ji hned uskutečnili, za což chci poděkovat všem občanům obce, kteří se do této sbírky zapojili a Církvickým hasičům za odvoz sbírky do Kutné Hory.

Situace je nyní taková, že nápor na centra pomoci je o trochu mírnější, ale kapacita lůžek bude brzy vyčerpaná. Ubytování uprchlíků je v kompetenci krizového řízení Hasičského záchranného sboru Kutná Hora. Zde bych chtěl zdůraznit, že obec Církvice je zapsána v tomto systému pro případné krizové ubytování. Je opravdu dost možné, že i do naší obce budou maminky s dětmi umístěny a budeme se muset o ně postarat. Obec má vytipované dva objekty pro krizové ubytování.

Tím přecházím k druhé části a tou je pomoc od vás občanů. Obracím se na vás, pokud máte nějaké lůžkoviny, spacáky, matrace nebo karimatky, hygienické prostředky a budete tyto věci moci věnovat, připravte si je a počkejte na vyhlášení sbírky. Nenoste nám je na obecní úřad, ale ponechte si je zatím doma. Obcím, které jsou v systému pro krizové ubytování bylo doporučeno, aby si sbírku připravily pro vlastní potřebu a neodváděly ji do sběrných center.

Vážení spoluobčané, situace je opravdu velmi složitá a každým dnem se mění. O změnách, které se budou dotýkat přímo naší obce, vás budeme včas informovat. Věřím, že se podaří válku na Ukrajině co nejdříve zastavit a do té doby je na nás všech, abychom maminkám s dětmi pomáhali ze všech sil a dle našich možností.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Starosta Jiří Volenec

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491