Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oznámení nájemcům hrobových míst na místním hřbitově

  • Marie Nývltová

Vloženo: 25. října v 7:10

Oznámení

Oznamujeme nájemcům hrobových a urnových míst, že Obec Církvice jako provozovatel místního hřbitova má připravené nové smlouvy o pronájmu na období 15ti let a to od roku 2024 do roku 2038.

Smlouvy jsou k dispozici od 11.9.2023 na OÚ Církvice. Žádáme nájemce, aby při podpisu smlouvy sdělili, kdo je vlastníkem hrobu a na koho v případě úmrtí vlastníka hrobu přechází nájemní smlouva.

Vzor Smlouvy o pronájmu hrobových a urnových míst najdete na stránkách obce Církvice/ Hřbitov.

Sazba nájmu a služeb spojených s nájmem – hrobové místo: 40,-Kč/rok, což je celkem 600,-Kč

Sazba nájmu a služeb spojených s nájmem – dvojhrob: 80,-Kč/rok, což je celkem 1200,-Kč

 

Úhradu po podpisu smlouvy můžete provést hotově na OÚ Církvice, přes platební portál Stř. kraje (web obce - kolonka poplatky - Obec Církvice - Platba hrobu - a dále budete vyplňovat dle instrukcí) nebo převodem na účet

 

č.ú.: 3924161/0100

variabilní symbol: 3632

konstatní symbol: číslo smlouvy

Splatnost poplatku je do 15 dní od podpisu smlouvy.

 

V případě, že již o hrob nemáte zájem, zašlete nám žádost o ukončení pronájmu hrobového místa. Dále je nutné nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa odstranit hrobové zařízení včetně uren.

Chcete-li hrob převést na jiného majitele, uveďte toto v žádosti o ukončení pronájmu hrobového místa.

Upozorňujeme nájemce, že je nutné oznamovat provozovateli pohřebiště (obci Církvice) veškeré změny údajů potřebných pro vedení evidence pohřebiště (změny ve smlouvě, uložení lidských ostatků, atd.).

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491