Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projednání reklamace kvality dodávané vody

  • Marie Nývltová

Vloženo: 10. října v 13:56

Obecní úřad na základě žádosti spolku ProCírkvice z.s. projednal kompenzaci s provozovatelem vodovodu a kanalizace firmou Stavokomplet spol. s r.o. hromadnou kompenzaci pro odběratele vody a požádal provozovatele o písemné vyjádření k celé situaci. Vyjádření jsme obdrželi dnes 10.10.2023 (viz. níže). Každý odběratel má uzavřenou s provozovatelem smlouvu o dodávce vody a kompenzace budou tudíž řešeny individuálně.

Vážený pane starosto,

   k reklamaci kvality dodávané pitné vody zaslané spolkem ProCírkvice z.s. starostovi obce dne 8.9.2023 Vám sdělujeme:

   Naše společnost jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu obce Církvice nepovažuje zmíněnou reklamaci za oprávněnou, neboť stěžovatel nijak nedokládá své tvrzení o „Několikanásobně vyšším obsahu volného chlóru v pitné vodě.“ Dále namítáme, že zmíněný spolek není odběratelem pitné vody v obci Církvice, a tudíž není oprávněn k podání reklamace bez příslušného zmocnění konkrétním odběratelem pitné vody v obci.

   Postup při reklamaci je stanoven platným reklamačním řádem, který je publikován na webových stránkách provozovatele vodovodu (www.stredoceskavoda.cz), žádnou reklamaci kvality dodávané vody ze strany odběratelů v obci Církvice naše společnost neeviduje.

   Nicméně pro úplnost sdělujeme, že v měsíci září 2023 jsme řešili závadu na dávkovači chlóru, která byla vyřešena v souladu s platnými právními předpisy a s uzavřenými smlouvami o dodávkách vody.

 

S pozdravem a přáním klidných dnů

 

Ing. Martin Aleš

ředitel

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491