Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Rekonstrukce MŠ Církvice - II.etapa

  • Marie Nývltová

Vloženo: 20. listopadu v 9:58

Projekt
REKONSTRUKCE MŠ CÍRKVICE - II.ETAPA
je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Lípa pro venkov z.s.
V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci rozvodů vody a kanalizace a k provedení dalších souvisejících prací v pravém pavilonu MŠ Církvice.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

Přílohy

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491