Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Veřejná sbírka Ukrajina

 • Marie Nývltová

Vloženo: 9. března v 7:11

Veřejná sbírka Ukrajina

ukraine-holubiceOBLASTNÍ CHARITA KUTNÁ HORA VYHLAŠUJE
VEŘEJNOU SBÍRKU PRO UKRAJINU


Podle § 4 odst. 1 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je sbírka povolená Krajským úřadem Středočeského kraje pod číslem jednacím 030680/2022/KUSK.

Výtěžek sbírky

Je určen na zajištění humanitární pomoci lidem postiženým válečným konfliktem, živelnou pohromou, přírodní katastrofou, záchrany života a zdraví osob. Výtěžek sbírky bude sloužit k zajištění základních životních potřeb (potraviny, materiální potřeby aj.). Součástí je i poskytnutí psychosociální podpory, sociálních služeb a jiných druhů pomoci.

BANKOVNÍ ÚČET
 

50016-441888359/0800

Variabilní symbol: 111

QR KÓD PLATBA

QR dar pro Ukrajinu

DALŠÍ MOŽNOSTI PODPORY

 • Můžete uspořádat akci a výtěžek poslat na účet veřejné sbírky pro Ukrajinu
 • Můžete umístit zapečetěnou pokladničku ve vaší provozovně nebo firmě
 • Můžete darovat část ze vstupného nebo prodeje vašich výrobků

INFORMUJTE O SBÍRCE

 • Můžete informovat o veřejné sbírce pro Ukrajinu své kamarády a známé
 • Můžete sdílet příspěvky na sociálních sítích
   

  DĚKUJEME VÁM!

 • Formy veřejné sbírky:

 • příspěvkem na výše uvedený bankovní účet vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Kutná Hora
 • pokladničkami
 • prodejem předmětů
 • prodejem vstupenek
 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
 • Sbírka je konána na území České republiky od 8. 3. 2022 na dobu neurčitou.
  Darovací smlouva ke stažení ZDE: Darovací smlouva OCH KH.doc

  DĚKUJEME VÁM, ŽE VŠICHNI POMÁHÁME !

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491