Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zápis dětí do ZŠ Církvice 14.4.2023

  • Marie Nývltová

Vloženo: 28. února v 7:26

Platnost do: 30. dubna v 23:59

ZŠ zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na zápis do prvního ročníku, který se bude konat v pátek

14. dubna od 14:00.

Zaregistrujte své dítě na webu školy na administrativní část zápisu a následně na motivační část zápisu. Děti poznají prostředí školy, paní učitelky a cestou splní úkoly, které na ně budou čekat.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může ihned vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je třeba obě doporučení vzít s sebou už k zápisu, neboť žádost o odklad je třeba ze zákona administrativně vyřídit v termínu do 30. 4. 2023.

Galerie

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491