Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oslavy 100. výročí tělovýchovy

  • Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 4. října 2012

Zobrazeno: 22447×

V sobotu 25.8.2012, přesně za 100 let a 1 den jsme oslavili založení Sokola a stoleté trvání tělovýchovy v naší obci. Sportovci, hosté a diváci se sešli v Jakubě na návsi u sokolovny, aby si tuto událost společně připomněli. Pozvání přijali pan MVDr. E.Wagner za Sokol Čáslav, paní Markéta Novotná za Sokol Kolín a pan Zdeněk Jelínek za ASPV Kutná Hora, obec zastupoval pan starosta J.Volenec. Slavnost jsme zahájili poděkováním a oceněním dlouholeté práce pro naši tělovýchovu paní A.Hruškové, B.Kolářové, M.Jelínkové a B.Horáčkovi. Za zásluhy na nejrozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci sokolovny jsme předali cenu panu S.Vlkovi. Ocenění a veliké díky si však zaslouží všichni, kteří se během uplynulých let podíleli jako cvičitelé a členové výboru TJ na pokračování této záslužné činnosti. Za tu dobu jich byla dlouhá řada. Ve svém volném čase se věnovali práci s dětmi, mládeží i dospělými. Odměnou jim za to byli spokojení cvičenci a jejich úspěchy v různých soutěžích a sportovních akcích. Bez obětavé práce všech cvičitelů by tělovýchova nemohla existovat.
Po slavnostním začátku jsme se mohli potěšit vystoupením, které pro diváky připravily cvičitelky J.Kavková, M.Pernikářová a J.Uhlířová. Děvčátka ze skupiny aerobicu nás na chvíli vrátila do historie spartakiád s úryvkem skladby Poupata a vzápětí nás přenesla do současnosti moderní skladbou. Obdivovat jsme mohli precizně předvedené svižné a náročné cvičení mladších žen na stepech. Závěru první části se ujaly ženy s country vystoupením. Za nimi následovala přehlídka nádherných svatebních a společenských šatů, připravená manželi Viktorovými. Potom nastoupili naši hosté ze Sokola Kolín. Předvedli nám dvě skladby z XV. všesokolského sletu. Úžasná vystoupení rodičů, dětí a žáků Muzikantova písnička a Ať žijí důchové byla zacvičena s radostí a podle toho zazněl nadšený ohlas diváků. Program završila skupina gymnastů – skákačů Flyingboys s dechberoucími výkony.
Potom si mohli návštěvníci v sokolovně prohlédnout výstavu o stoletém trvání tělovýchovy v obci. První část byla věnována Sokolu, druhá část etapě po II.světové válce. Pro zájemce byla připravena brožura o tomto období sportovního života naší obce. Souběžně s tím si mohli zájemci vyzkoušet „souboj“ s robotem ve stolním tenisu, florbalový slalom na branku a obtížnost střelby na cíl v nohejbalu. Podél sokolovny stálo defilé panelů jednotlivých oddílů, na kterých byly zachyceny okamžiky z jejich činností.
Ke zdaru této akce přispělo nádherné počasí a hlavně pečlivá dlouhodobá příprava. Všem, kteří se na ni podíleli, bych chtěla moc poděkovat. Podle nadšeného hodnocení našimi hosty a přítomnými diváky se vše vydařilo. Děkuji i těm, kteří nám přispěli svými exponáty na výstavu a také sponzorům, bez jejichž přispění by tato akce dopadla asi zcela jinak.
Velikou zásluhu na úspěších má spolupráce s obcí, bez jejíž podpory bychom toho zřejmě nedosáhli. Nyní přeji nám všem, aby sportovní tradice v naší obci vydržela a rozvíjela se dalších 100 let.
Srdečně tedy zvu všechny zájemce do sokolovny, určitě si vyberete z naší široké nabídky.


A proto si udělejte čas
a příjďte mezi nás
protáhnout si tělo,
to by přece chtělo !
Vždyť i jen pouhá chvilička
zlepší stav našeho zdravíčka.
I dobrá nálada tu je
a o to přeci jde!


Na všechny se těší a zdraví SPORTU ZDAR! Lenka Kvízová
 

Galerie

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491