Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kostel Sv. Vavřince

  • Marie Nývltová

Vloženo: 9. června 2008

Zobrazeno: 44299×

Od nepaměti byl kostelík církvický - ze dřeva stavěný - osazen plebánem, ale r. 1344 je již zmínka o tamním farním chrámu, kterýž byl původně katolický, později utrakvistický i luteránský. Od r. 1655 je opět katolickým. Založení jeho spadá zajisté do doby Cyrillo-Metodějské, kdy rytus slovanský vládl v Čechách.

V době přechodu slohu románského do gotického byl vystavěn z kamene ve slohu gotickém, a takovým byl až do polovice XVII.století. Ve válce 30leté sloužil chrám ten po osm let a konírnu. Teprv r. 1655 za faráře Basila Verbického byl nákladem hraběnky Marie Moniky Švihovské znovu upraven k bohoslužbám. R. 1684 za faráře Pertáka dal chrám církvický Bernard hrabě Věžník nákladem svým přestavěti ve slohu barokovém. Tak byl zbaven kostel i věž svého starobylého a čistě gotického původu. Jest stavěn v podobě kříže a klenut v losi i v presbytáři.

Hlavní oltář zasvěcen jest Sv. Vavřinci, postranní oltář epuštolní sv. Václavu, evangelní sv. Kříž. Po straně evangelní zřízena jest kaple, uzavřena starobylými tepanými dveřmi mřížovými. Na oltáři této kaple jest zavěšen - jak lid říká, zázračný obraz sedmibolestné panny Marie. 

V chrámu církvickém byly zřízeny dvě hrobky, a to pro kněze a úředníky.

Ve věži copové, která stojí o samotě a z roku 1679 pochází, josu tři zvony. Největší asi 13q, darován Bernardem hrabětem Věžníkem, druhý a nejstarší zvon 8q těžký má litý nápis gotickou literou, třetí zvonek umíráček, váží asi 3q.

Kol chrámu církvického býval hřbitov, kterž r. 1854 zrušen a východně vsi nový hřbitov pro farníky vystavěn.

Na jižní zdi kostelní zazděn jest památník kněze Jana Javornického, českého spisovatele, který zde r. 1847 jako farář zemřel a na hřbitově u kostela pochován jest. 

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491