Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Formuláře

Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Marie Nývltová

Vloženo: 28. února 2023 v 9:28

Vítání občánků - žádost

Vítání občánků - žádost

Marie Nývltová

Vloženo: 11. května 2022 v 11:00

Upozornění pro rodiče – platná legislativa neumožňuje obcím využívat informace ze systému evidence obyvatel nad rámec právní úpravy stanovený v zákoně o obcích. Obec Církvice by i přesto ráda zachovala tradici „vítání občánků“ a proto se obrací na Vás, rodiče novorozených dětí, s žádostí o spolupráci. Budete-li mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na obecní úřad, kde vyplníte souhlas se zasláním pozvánky na tuto akci nebo využijte níže uvedený dokument ke stažení.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na obecním úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti do jednoho roku, s trvalým pobytem na území obce.          

Poskytnutí informace

Marie Nývltová

Vloženo: 21. dubna 2022 v 11:11

 

 

 

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Marie Nývltová

Vloženo: 21. dubna 2022 v 11:01

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491