Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

2. Důvod a způsob založení

Vloženo: 16. února 2010

Obec vznikla na základě zákona č. 128/200 Sb., o obcích, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území bce.

Obec Církvice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.  

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491