Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace Obecního úřadu

Zásady fondu bydlení

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 6. listopad 2019

Zobrazeno: 2971×

Rozbory vody

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 18. říjen 2019

Změna územního plánu obce Církvice č.3

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 16. únor 2010

Zobrazeno: 39756×

Evidence obyvatel - ohlašovna

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 9. červen 2008

Zobrazeno: 33544×

Evidence obyvatel - ohlašovna provádí výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Matrika - ověřování listin a podpisů

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 9. červen 2008

Zobrazeno: 35634×

Ověřování listin a podpisů:
K ověření podpisu je potřebný doklad totožnosti. Při ověřování listin žadatel předloží originál listiny Správní poplatek se vybírá ve výši 30,-Kč za každý podpis a 30,-Kč za každou, byť jen započatou, stránku.

Vesnice roku 2007

Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 9. červen 2008

Zobrazeno: 36266×

Vesnicí roku 2007 se ve středních Čechách stala obec Kondrac a obec Církvice dostala diplom za ojedinělý přínos ochotnickému divadelnictví

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491