Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace Obecního úřadu

Vítání občánků - žádost

Vítání občánků - žádost

Marie Nývltová

Vloženo: 11. května 2022 v 11:08

Upozornění pro rodiče – platná legislativa neumožňuje obcím využívat informace ze systému evidence obyvatel nad rámec právní úpravy stanovený v zákoně o obcích. Obec Církvice by i přesto ráda zachovala tradici „vítání občánků“ a proto se obrací na Vás, rodiče novorozených dětí, s žádostí o spolupráci. Budete-li mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na obecní úřad, kde vyplníte souhlas se zasláním pozvánky na tuto akci nebo využijte níže uvedený dokument ke stažení.

Vyplněný formulář prosím odevzdejte na obecním úřadě. Na vítání občánků budou pozvány děti do jednoho roku, s trvalým pobytem na území obce.          

Zásady fondu bydlení

Marie Nývltová

Vloženo: 21. dubna 2022 v 14:37

Změna územního plánu obce Církvice č.3

Marie Nývltová

Vloženo: 16. února 2010

Zobrazeno: 41379×

Matrika - ověřování listin a podpisů

Marie Nývltová

Vloženo: 9. června 2008

Zobrazeno: 37285×

Ověřování listin a podpisů:
K ověření podpisu je potřebný doklad totožnosti. Při ověřování listin žadatel předloží originál listiny Správní poplatek se vybírá ve výši 30,-Kč za každý podpis a 30,-Kč za každou, byť jen započatou, stránku.

Evidence obyvatel - ohlašovna

Marie Nývltová

Vloženo: 9. června 2008

Zobrazeno: 35342×

Evidence obyvatel - ohlašovna provádí výkon státní správy na úseku evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491