Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Usnesení zastupitelstva obce č. 4/2007 z 18.4.2007

  • Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 8. června 2008

Zobrazeno: 8708×

Usnesení zastupitelstva obce Církvice č.4/2007 z 18.dubna 2007

I.             Zastupitelstvo obce schvaluje:

1)   Přidělení půjček z FRB obce Církvice  takto:

Pí. Svitáková Olga  - 125.000,-Kč

p. Sova Miroslav     - 125.000,-Kč

p. Rouč Josef           -   60.000,-Kč

pí. Kavková Jitka     -   40.000,-Kč

2)   Přihlášku obce Církvice do soutěže „Vesnice roku 2007“.

3)   Prodej dlažebních kostek a žulových obrubníků městu Kutná Hora za cenu 1.250,-Kč/t.

 

4)   Prodej pozemku č. 757/23 v k.ú. Jakub o výměře 81 m2 manželům Vondrysovým, oba trval bytem Církvice část Jakub 175, za cenu 50,-Kč/m2, což je celkem 4.050,-Kč.

5)   Přijetí municipálního úvěru u Komerční banky,a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č.p. 969, 11407, IČO 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem  v Praze, oddíl B, vložka 1360, a to na financování nákupu  pozemků zapsaných v katastru nemovitostí  na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, pracoviště Kutná Hora, do výše 1.900 000,-Kč, se lhůtou splatnosti do 31.12.2011 a s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + 0,80% p.a.

Současně schvaluje i sjednanou formu splácení: jistina i úroky pravidelně měsíčně, s mimořádnými splátkami z prodeje objekt úvěru. Úvěr bude poskytnut bez zajištění.

6)   Koupi pozemků od p.Petra Henčla , trv. bytem Vidice 21, 284 01  Kutná Hora, a to: p.p.č. 293/1 dle PK o výměře 21 410 m2 a p.p.č. 481 dle KN o výměře 1160 m2, obě v k.ú. Církvice, za celkovou cenu 1.900 000,-Kč.

7)   Aktualizaci POV na roky 2007-2010 Obce Církvice.

8)   Rozpočtové opatření č.6/2006, tak jak byl předložen návrh.

9)   Změnu člena finančního výboru místi paní Marie Procházkové pan Jaroslav Hruška.

 

10)    Rozpočtové opatření č.1/2007, tak jak byl předložen návrh.

11)    Smlouvu o dílo mezi obcí Církvice a společností Silnice Čáslav –   Holding a.s. na provedení opravy místních komunikací v lokalitě na Martínkově zahradě  a Trávní cestě v celkové ceně díla 1.527 470,-Kč včetně DPH.

 

12)    Investiční záměr na opravu a obnovu těchto místních komunikací:

1)   K Utopenci

2)   Do Luk

3)   U Sandholze

4)   Pod Hřištěm

5)   Ke Hřbitovu

6)   V Jakubě ke dvoru čp. 27

7)   Za bývalou hospodou v Jakubě

8)   Na Řehačku

 

II.           Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1)        Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Církvice za rok 2006

III.        Zastupitelstvo obce ukládá:

1)        Finančnímu výboru zabezpečit dodržení ustanovení §119 odst. 2,4,5 zákona č. 119/2000Sb.,o obcích ve znění pozdějších předpisů a nejméně 4x ročně provést kontrolu hospodaření obce a jí zřízenými organizacemi.

Zodpovídá: předseda finančního výboru              Termín: průběžně

2)        Zajistit projektovou přípravu a povolení na opravu a obnovu místních komunikací dle schváleného investičního záměru.

Zodpovídá: starosta                                               Termín: 31.10.2007

 

Zapsala: Marie Faltová

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491