Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Usnesení zastupiteltva obce č.14/2008

 • Renáta Laczková, Marie Procházková

Vloženo: 10. října 2008

Zobrazeno: 8105×

Usnesení zastupitelstva obce Církvice č.14/2008 z 1.října 2008


 

 


 


 • I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
   
 • 1) Zřízení věcného břemene na pozemku č.192 vk.ú. Církvice pro vybudování plynovodní přípojky ve prospěch STP NET, s.r.o., Novodvorská 803/82, 14201 Praha 4 
   
 • 2) Dar ve výši 15000,-Kč Městu Čáslav za umístění občana obce do zařízení DPS Čáslav.
   
 • 3) Zrušení pobočky Jakub místní knihovny vCírkvici.
   
 • 4) Podání žádosti o dotaci:- vrámci POV Středočeského kraje na rok 2009, jedná se o rekonstrukci Obecního úřadu Církvice - IV. etapa (obnova střechy nad obecním úřadem),
   


 

                                             - z Fondu obnovy památek Středočeského kraje na rok 2009 na dokončení opravy ohradní zdi bývalého Špýcharu u čp.26 v Jakubě,


 

                                       - na kulturní aktivity z Fondu kultury Středočeského kraje na rok 2009 na činnost místního divadelního ochotnického spolku DIVOCH,


 

                                        - na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009 na vybavení programem REKS a technického vybavení.


 


 • 5) Pořízení změny č.3 územního plánu obce Církvice a pověřuje pana Stanislava Vlka kzabezpečení této změny.
   
 • 6) Přijetí dotace zRegionálního operačního programu Středočeského kraje a uzavření smlouvy na projekt CZ1.15/3.3.00/13.0029 Venkovská škola pro 21.století ve výši 92,5% celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 16.627.451,-Kč.
   
 • 7) Spolufinancování projektu „Venkovská škola pro 21.století' zrozpočtu obce ve výši celkových nákladů 18.325.623,- Kč. A dále vyčlenění částky 18.325.623,- Kč, odpovídající 100% celkových způsobilých výdajů na projekt zrozpočtu obce na předfinancování projektu.
   
 • 8) Dar panu Stanislavu Vlkovi ve výši 20.000,-Kč.
   


 

 


 


 • II. Zastupitelstvo obce ukládá:
   
 • 1) Svolat schůzku se všemi, kteří podepsali žádost o vybudování komunikace „K Utopenci'.
   


 

 


 

Termín: 10.10.2008                                   Zodpovídá: starosta obce


 

 


 

 


 

 Zapsala: M.Faltová

Kontakt

Obecní úřad Církvice
tel. 327 571 491